Land use plan

The land use plan for Ny-Ålesund was approved by the Governor of Svalbard in 2009. In 2015 a sub-plan for the new geodetic observatory at Brandalspynten was approved. Kings Bay AS are now working on a revision of the land use plan.

Land use plan for Ny-Ålesund:
Sub-plan concerning the Ny-Ålesund Geodetic Observatory 2015

Offentlig ettersyn av delplan for Andøya Space Center

I henhold til Svalbardmiljølovens § 50 legges herved delplan for Andøya Space Center i Ny‐Ålesund ut til
offentlig ettersyn.

Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for ønsket utvikling av ASC sitt eksisterende anlegg vest
for flyplassen. Innenfor planområdet legges det tilrette for adkomst og trafikkarealer til en ny
rakettutskytingsrampe, samt oppføring av skinnegang for å flytte bygget ved utskyting av raketter. Selve
rakettoppskytingsbygget vil bli plassert like utenfor delplanområdet, og omfattes av bestemmelsene til
gjeldende arealplan for Ny‐Ålesund.

Fristen for skriftlige uttalelser til delplan er utløpt.