Land use plan

The land use plan for Ny-Ålesund was approved by the Governor of Svalbard in 2009. In 2015 a sub-plan for the new geodetic observatory at Brandalspynten was approved. Kings Bay AS are now working on a revision of the land use plan.

Land use plan for Ny-Ålesund:
Sub-plan concerning the Ny-Ålesund Geodetic Observatory 2015

Varsel om igangsetting av privat planarbeid 2017

I henhold til Svalbardmiljølovens § 50 varsles herved om oppstart av arbeid med delplan for Andøya Space Center i Ny-Ålesund. Planarbeidet har som hovedformål å legge til rette for ønsket utvikling av eksisterende anlegg vest for flyplassen.

Forslag til planprogram kan lastes ned her.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet generelt eller til innholdet i planprogrammet spesielt, bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS, Postboks 2274, 9269 Tromsø, eller tromso@multiconsult.no, innen 10.08.17.