Land use plan

The land use plan for Ny-Ålesund was approved by the Governor of Svalbard in 2009. In 2015 a sub-plan for the new geodetic observatory at Brandalspynten was approved. Kings Bay AS are now working on a revision of the land use plan.

Land use plan for Ny-Ålesund:
Sub-plan concerning the Ny-Ålesund Geodetic Observatory 2015

Kunngjøring av endelig planprogram - Delplan Andøya Space Center, Ny-Ålesund, 4. september 2017


Planprogrammet for delplanen for Andøya Space Center har vært ute til høring med frist 10. august. Ved fristens utløp hadde det kommet inn 8 innspill. Innspillene er gjennomgått og besvart i et eget notat som ligger nedenfor. Innspillene er også ivaretatt i det endelige planprogrammet.
Videre arbeid med delplanen vil fortsette utover høsten 2017