Klima- og miljødepartementets ledere møtes i Ny-Ålesund

Ny-Ålesund fikk nylig besøk av lederne for avdelingene og de underliggende etatene til Klima- og miljødepartementet. Til tross for et voldsomt arktisk vær og forsinkelser, fikk gjestene oppleve mye. Gruppen besøkte blant annet to stasjoner hvor de fikk lære om forskningen i Ny-Ålesund, samt byvandring med orientering om Kings Bays pågående prosjekt og historie.

Vi takker for besøket og velkommen tilbake!

Fra venstre: Ole Arve Misund, NP; Morten Wedege, Sysselmannen; Torgeir Strøm, KLD; Jørn Holme, Riksantikvaren; Vidar Vik, KLD; Einar Hjorthol, Artsdatabanken; Hæge Andenæs, KLD; Silje Johnson, KLD; Jon Berg, KLD; Einar Holtane, KLD; Roald Amundsen; Roar Skålin, Meteorologisk institutt; Ellen Hambro, Miljødirektoratet; Nils Kristian Nakstad, Enova; Lene Lyngby, KLD; Kim Holmén, NP; Tom Rådahl, KLD; Simen Bjørgen, Kulturminnefondet; Per Erik Hanevold, Kings Bay; Helge Markussen, NP

Foto: Kings Bay AS