Sesongarbeidere sommeren 2023

02.Feb 2023 | Daily Life

Ansettelse av sesongarbeidere sommeren 2023 er i full gang.

Også denne sommeren har Kings Bay behov for ekstra hjelp på flere avdelinger, ved søknadsfristens utløp hadde vi mottatt i underkant av 300 søknader. Det jobbes for tiden med å lese søknader og å intervjue aktuelle kandidater.

Stillingene som sesongarbeider har et engasjement på 3-6 måneders varighet i perioden april til september. Konkrete arbeidsoppgaver og lengde av oppholdet er avhengig av den totale sammensettingen av sommerpersonalet.